GDPR

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION


INLEDNING OCH SYFTE

Syftet med denna policy är att säkerställa att Marika´s Fothälsa hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.


Den 25 maj 2018 börjar den nya EU-förordningen, GDPR, kring personuppgiftsbehandling att gälla i samtliga EU-länder och alltså även i Sverige. Den nya EU-förordningen ersätter Personuppgiftslagen, Pul, i Sverige och innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Socialdepartementet har tillsatt en utredning hur Patientdatalagen kan behöva anpassas till förordningen.


Personuppgifter på Marika´s Fothälsa

När du anlitar Marika´s tjänster så registrerar vi personuppgifter om dig för att säkra kvalitet och för att efterleva olika lagar. Dina uppgifter finns alltid kvar i Sverige och vi anlitar bara ISO-certifierade och kontrollerade underleverantörer för drift och utveckling så att dina uppgifter är säkert skyddade.


Dina uppgifter, dina rättigheter!

  • Alla medicinska uppgifter och all patientadministration hanteras enligt patientdatalagen som reglerar hur länge uppgifterna ska sparas, vem som kan beredas åtkomst till dem och hur de ska skyddas. Utdrag ur din journal begär du hos Marika´s Fothälsa.


  • För medverkan i Marika´s kommunikation och marknadsföring tillämpas samtycke där du informeras och skriver under att du godkänner din medverkan. Du har alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke, kontakta då Marika´s Fothälsa som du gav samtycket till.


  • Ekonomiska transaktioner kan innehålla personuppgifter såsom inbetalningar och fakturor. Denna hantering lyder under bokföringslagen som också reglerar hur länge uppgifterna ska sparas.


  • Marika´s Fothälsa arbetar inte med profilering. Vi tillämpar inga generella beslut eller antaganden om egenskaper baserade på våra kunders personuppgifter, varken i automatiserad form eller manuellt.


  • Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till dig eller de parter som av legala skäl behöver dem, till exempel en myndighet, en kommun eller ett landsting. Skulle du komma till oss i ett försäkringsärende kommer vi också behöva vidareförmedla relevanta uppgifter till ditt försäkringsbolag så att de kan fullgöra sina plikter gentemot dig. Varje organisation vi lämnar ut uppgifter till ansvarar för att förvalta dina personuppgifter säkert och enligt lagen.


Dina rättigheter

Du kan begära att få ett utdrag av vad vi har om dig eller ställa andra frågor om dina personuppgifter. Du kan också begära rättning av eventuella felaktigheter, tycka till, ställa en fråga eller lämna en kommentar om hur vi hanterar dina uppgifter. Notera att många uppgifter gallras när de inte längre är relevanta så om det har gått en tid sedan du var hos oss kanske uppgifterna inte finns kvar.


Integritetspolicy för Marika´s Fothälsa

För journalinformation finns ytterligare bestämmelser för hur utdrag får lämnas ut definierade i Patiendatalagen. För journalutdrag vänder du dig till Marika´s Fothälsa. För utdrag så kommer vi att genomföra en identitetskontroll eftersom vi vill vara säkra på att vi inte lämnar ut information om dig till någon annan.  Skicka ett mail till marikalundin@hotmail.se eller kom in till oss med din fråga så tar vi hand om den och kontaktar dig för identifikation.


Vanliga frågor

Vem är ansvarig för att personuppgifterna hanteras rätt?

Ansvarig för att uppgifterna hanteras korrekt är Marika´s Fothälsa.


Varifrån får ni mina uppgifter?

Vi hämtar in medicinska uppgifter och övriga personuppgifter direkt från dig eller den som ska stå för din vård, personal från boenden eller anhörig som är ansvarig för ditt välbefinnande i de fall du inte själv kan svara.


Vem får se mina uppgifter?

Medicinska uppgifter får endast de som har en medicinsk relation till dig se. Andra uppgifter begränsas tillgång till genom rollbaserade behörigheter så att ingen får tillgång till information som den inte behöver.


Lämnar ni mina uppgifter vidare?

Nej. Endast till försäkringsbolag eller myndigheter. Till exempel lämnas information om dig ut vid ett försäkringsärende eller om det är behovet av en sammanhållen journal som styr. Allt ligger givetvis i linje med både HSL och Socialtjänstlagen (SoL). Du har alltid rätt att få veta vem vi lämnar vilken information till och du har också rätt att få information från den andra parten hur de hanterar dina uppgifter.


Vad händer om något går fel?

Om det skulle ske en incident, t ex att vi upptäcker eller misstänker att personuppgifter har kommit bort, blivit förvanskade eller kommit i orätta händer så kommer vi försöka kontakta dig för att informera om detta så fort som möjligt förutom att vi arbetar intensivt med att återställa informationen. Vi är dessutom skyldiga att anmäla eventuella incidenter till Integritetsskyddsmyndigheten.


Om jag vill bli raderad eller få hanteringen av mina personuppgifter begränsad?

Marika´s fothälsa bedriver medicins fotvård och får inte radera information som även styrs av andra lagar än dataskyddsförordningen. Det du kan häva är de samtycken vi använder oss av för kommunikation och marknadsföring, men resterande personuppgifter gallras så fort vi inte behöver dem enligt lag och avtal.


MINA

BEHANDLINGAR

BAtt boka en fotbehandling kan vara den bästa gåvan till

dig själv eller en vän. När fötterna blir  omhändertagna ökar välbefinnandet generellt.


Den medicinska fotvården är en extra skön behandling för trötta

fötter. Den kan hjälpa till med problemfötter eller jobba i

förebyggande syfte.  Du kan få hjälp med ttill exempel, nageltrång, fotsvamp, hälsprickor, liktornar och annat. Dessutom ingår rådgivning som gör att du kan undvika många framtida besvär.

VAD SÄGER VÅRA KUNDER?


"Marika är otroligt professionell och kunnig. Jag blev av med mina förhårdnader på en behandling och fick flera tips på hur jag skulle undvika det i framtiden. Jag rekommenderar varmt Marikas Fothälsa till andra".


- Niclas Norén, Mariefred -